Aanmelden onderwijs

Via onderstaande link kunt u uw kind aanmelden voor het onderwijs op een GOO-kindcentrum.
NB: Dit betreft een VOOR-aanmelding (dus geen definitieve plaatsing/inschrijving).

aanmeldformulier onderwijs