Algemene Voorwaarden en Pedagogisch beleid

Algemene Voorwaarden:

GOO opvang en onderwijs is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Dagopvang en BSO en een toelichting.

Pedagogisch Beleidsplan:
Het pedagogisch beleid beschrijft de pedagogische doelen en middelen die worden ingezet. Deze doelen zijn gerelateerd aan onze visie op opvoeding. Ze zorgen ervoor dat onze medewerkers op een eenduidige en herkenbare wijze handelen. Het pedagogisch beleid maakt duidelijk wat van de opvang en het onderwijs van Stichting GOO verwacht mag worden. Voor ons Pedagogisch beleidsplan klik hier.