Expertisecentrum GOO

Stichting GOO wil kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes zo goed mogelijk begeleiden. Het expertisecentrum GOO (voorheen OPDC) biedt leerlingen, leerkrachten en teams ondersteuning, om hen optimaal te laten functioneren.

Hoe werkt het expertisecentrum?
Om preventief te kunnen werken is het voor het expertisecentrum belangrijk om vroeg betrokken te worden. Op deze manier kunnen leerlingen, leerkrachten en teams snel de nodige begeleiding krijgen.

Aanmelding bij het expertisecentrum gebeurt via de intern begeleider van school. De intern begeleider vult hiervoor een aanvraagformulier in. De hulpvraag wordt daarna door het expertisecentrum zo snel mogelijk opgepakt.

Soorten hulpvragen
  • Hulpvragen kunnen gesteld worden op gebieden van onder andere:
  • Gedrag
  • Taal
  • Klassenmanagement
  • Prikkelverwerking
  • Capaciteiten

Trainingen
Het expertisecentrum geeft trainingen op verschillende gebieden. Trainingen worden gegeven voor leerkrachten en teams. Voor leerlingen wordt er onder andere gedragsregulatietraining gegeven.