Flexibele opvang

Binnen GOO kennen wij twee arrangementen voor flexibele opvang.
Flexibele dagopvang

Flexibele opvang op rooster: 52 weken-arrangement
Heb je onregelmatig werk? Met het flexibele opvang-arrangement zorg je ervoor dat jouw rooster matcht met de opvang. De uren opvang voor de dagopvang worden omgezet in een maandbundel. Je neemt minimaal gemiddeld twee dagdelen dagopvang per week af. Je kunt uiterlijk een maand vooraf aangeven wanneer je kind aanwezig is om zo gegarandeerd te zijn van opvang.

Even en oneven weken-arrangement: 52 weken-arrangement
Heb je alleen in even of juist oneven weken dagopvang nodig? Dan is dit het geschikte arrangement. De minimale afname is gemiddeld twee dagdelen opvang per week.

Flexibele buitenschoolse opvang

• Flexibele opvang op rooster: arrangement voor 52 of 40 weken
Het is ook mogelijk om onregelmatig gebruikt te maken van onze voor- of naschoolse opvang. De uren opvang worden omgezet in een jaarbundel. Je neemt minimaal gemiddeld één keer naschoolse opvang of voorschoolse opvang per week af. Je kunt uiterlijk een maand vooraf aangeven wanneer je kind aanwezig is om zo gegarandeerd te zijn van opvang.

• Aanbod even en oneven weken: arrangement voor 52 of 40 weken
Het is ook mogelijk om bso alleen in de even of juist oneven weken af te nemen. De minimale afname is gemiddeld één keer voorschoolse of naschoolse opvang per week.

Meer informatie lees je in onze folder dagopvang en buitenschoolse opvang. En hier vind je de richtlijnen voor het afnemen van flexibele opvang 2022.