Handel - De Havelt

Op kindcentrum De Havelt is plaats voor verschillen. Op de basisschool, buitenschoolse opvang (BSO), het kinderdagverblijf en peuteropvang hebben we oog voor het individu en baseren we onze koers en keuzes op maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen. Keuzes worden gemaakt op basis van de te verwachten opbrengsten. Opbrengsten die zich niet alleen manifesteren in scores bij testen en toetsen maar ook in de persoonsvorming van alle betrokkenen.
Kinderdagverblijf en peuteropvang
Wij vinden het belangrijk dat een kind zich fijn voelt. Op de dagopvang laten we het kind lekker ontdekken, ervaren en spelen - binnen of op de buitenspeelplaats met klimtoestel en zandbak. In de tussentijd houden de ontwikkeling goed in de gaten. De peuteropvang heeft een eigen speelplaats en een gezellige en huiselijke ruimte. We werken nauw samen met de basisschool om kinderen voor te bereiden op die nieuwe stap.

Basisonderwijs en buitenschoolse opvang
Kenniswerving is één. Maar persoonsvorming vinden wij zeker zo belangrijk. We helpen het kind bij het ontwikkelen van sociaalemotionele, creatieve en communicatieve vaardigheden.
We stimuleren een goede werkhouding, een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen. Natuurlijk kunnen de kinderen ook gewoon lekker spelen op een moderne klimspeelplaats en in de BSO zijn verschillende speelhoekjes, een bouwhoek en een knus relaxgedeelte.De Havelt in het kort
• Kinderdagverblijf
• Peuteropvang
• Basisschool
• Buitenschoolse opvang


Meer informatie
Meer weten over ons kindcentrum in Handel? Kijk op de website van De Havelt.


Kinderdagverblijf De Havelt
LRK nummer: 134281937
Johannes Keijzershof 2
5423 TX Handel
088 - 00 88 582


Peuteropvang De Havelt
LRK nummer: 134281937
Johannes Keijzershof 2
5423 TX Handel
088 - 00 88 582


Basisschool De Havelt
Johannes Keijzershof 2
5423 TX Handel
0492 - 32 20 80
havelt.info@stichtinggoo.nl


BSO De Havelt
LRK nummer: 356578331
Johannes Keijzershof 2
5423 TX Handel
088 - 00 88 582

GGD-inspectierapport
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kinderopvang. Je vindt de rapportages in het landelijk register: rapport kinderdagverblijf/peuteropvang en rapport BSO.