Informatie corona virus

Het coronavirus roept veel vragen op bij ouders van kinderen en natuurlijk ook bij ouders van GOO.


Op deze pagina willen we laten weten hoe GOO omgaat met de situatie rondom het coronavirus. Ook vind je op deze pagina links naar betrouwbare sites en antwoorden op veel gestelde vragen. GOO volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen en kinderopvang in Nederland gesloten moeten worden voor de periode van drie weken, tot en met 6 april 2020.

Wat betekent dit voor het onderwijs?

Voor jouw kind betekent dit dat het geen les meer krijgt op onze kindcentra. Deze maatregel is in elk geval tot en met 6 april 2020 van kracht. Onze leerkrachten zorgen voor een aanbod thuisonderwijs. Via het kindcentrum van je kind ontvang je hierover informatie en instructies.

Geen eindtoets groep 8.
Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van thuisonderwijs. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief.

Veel gestelde vragen over coronavirus en het onderwijs


Wat betekent dit voor onze opvang?

Ook onze opvang is tot en met 6 april 2020 gesloten.

Wij vangen alleen de volgende kinderen op:

- Kinderen van ouders in de zogenoemde vitale beroepen; onder voorwaarde dat deze kinderen niet ziek zijn (niet verkouden, geen zere keel, niet hoesten, geen koorts).

- Deze opvang bieden wij ook aan ouders die geen opvangcontract bij GOO hebben, maar wel een vitaal beroep hebben. Deze ouders kunnen via het kindcentrum opvang aanvragen. Dit bieden wij zodat deze mensen hun taak in de maatschappij kunnen volbrengen. Onze opvanglocaties zijn de gebruikelijke tijden open om de kinderen op te vangen. Wij vragen om van kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar bij de buitendeur afscheid te nemen. Kinderen in de leeftijd tussen 0 en 4 jaar mogen uiteraard wel naar binnen gebracht worden, mits de hygiŽne maatregelen in acht worden genomen en ouders/verzorgers geen gezondheidsklachten hebben.


Voor wat betreft de financiŽle afwikkeling van de situatie willen we aangeven dat we nu alles goed registreren. De brancheverenigingen kinderopvang gaan er vanuit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn zal aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat compenseren. Zodra we hier meer over weten informeren wij je natuurlijk direct. Hieronder vind je een link van de brief gericht aan ouders hierover.

https://www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2020/brief-voor-ouders-zorgen-omtrent-kosten-kinderopvang-coronacrisis


Veel gestelde vragen over cornonavirus en de opvang.


Betrouwbare links voor informatie over het Coronavirus.
Onderstaand vind je links van de brancheverenigingen kinderopvang en de belangenverenigingvereniging voor ouders kinderopvang. Op deze sites is eveneens betrouwbare informatie te vinden over het Coronavirus en de opvang.