Je kind aanmelden

Je kind inschrijvenTarieven
Hieronder vind je de inschrijfformulieren voor opvang. Wil je jouw kind aanmelden voor onderwijs? Klik dan hier.

Inschrijfformulieren:
Wijziging doorgeven
Een verhuizing, nieuw telefoonnummer of andere gegevens wijzigen? Geef het aan ons door via wijzigingsformulier NAW-gegevens.

Wil je je bestaande opvangdagen of contract wijzigen? Gebruik hiervoor het mutatieformulier:
BeŽindiging opvang
Bij beŽindiging van een opvangcontract heb je, volgens de algemene voorwaarden, 1 maand opzegtermijn. De termijn gaat in op de dag dat wij je opzegging ontvangen via de mail. Dit kan dus op elke willekeurige dag van de maand. Gebruik het beŽindigingsformulier voor het stop zetten van de opvang.