Medezeggenschap

Goed onderwijs en professionele kinderopvang zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van onze kinderen. Logisch dat je als ouder betrokken wilt zijn bij de organisatie hiervan. De GOO-raad buigt zich over allerlei vraagstukken die de afzonderlijke kindcentra overstijgen. Deze raad bestaat naast de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR) van de kindcentra.

Meer weten of meepraten? Mail Peter via peter.verbrugge@stichtinggoo.nl