Rondleiding of gesprek aanvragen

Wij begrijpen heel goed dat je de plek en de professionals waaraan je jouw kind toevertrouwt, eerst eens met eigen ogen wilt zien. Klikt het met de medewerkers? Hoe ziet de locatie eruit? Welke activiteiten vinden er plaats? Om antwoord te geven op al je vragen, nodigen we je graag
uit voor een rondleiding op het kindcentrum van jouw keuze.
Neem contact op met het betreffende kindcentrum om hiervoor een afspraak te maken.