Gezocht! Lid voor de Raad van Toezicht

13 april 2018
Ons profiel voor een lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiŽn:
 • Is in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het college van bestuur en onderschrijft het doel en de grondslag van de stichting;
 • Weet op het niveau van het college van bestuur te fungeren als sparringpartner in discussies over belangrijke vraagstukken;
 • Is bij gebleken deskundigheid bereid om zich eventueel in de toekomst beschikbaar te stellen voor voorzitter;  
 • Beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau;
 • Is onafhankelijk, zonder zakelijk of direct privť belang jegens GOO;
 • Is analytisch en communicatief vaardig;
 • Weet helikopterview en betrokkenheid te combineren;
 • Is goed in staat om rollenscheiding aan te brengen in zijn/haar rol als RvT-lid in relatie tot zijn/haar werk;
 • Weet beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 • Weet te werken met globale informatie en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hem/haar voorgelegde aangelegenheden;
 • Is in staat ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek, de kinderopvang en relevante maatschappelijke ontwikkelingen zelfstandig te volgen;
 • Weet door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • Is in staat zijn/haar eigen functioneren te (laten) evalueren;
 • Is in staat in voldoende mate tijd en energie te besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;  
   
   
  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Mark Booy, tel. 06-10361322 of vicevoorzitter John Bloemers, tel. 06-53667108.
   
  Uw sollicitatiebrief met cv. kunt u uiterlijk 16 mei 2018 mailen naar de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer M.V. Booy, mailadres: familie.booy@ziggo.nl  
   
   
  Mark Booy
  Voorzitter RvT