AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht: een Europese wet die ook voor Nederland geldt. Een belangrijk vereiste uit de AVG is dat organisaties, waaronder ook scholen, intern hun privacybeleid moeten organiseren. Stichting GOO heeft hiervoor een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heb je een vraag of opmerking over de AVG? Mail dan naar fg@stichtinggoo.nl