AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet die ook voor Nederland geldt. Een belangrijk vereiste uit de AVG is dat organisaties, waaronder ook scholen, intern hun privacybeleid moeten organiseren. Stichting GOO heeft hiervoor een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heb je een vraag of opmerking over de AVG? Mail dan naar fg@stichtinggoo.nl