Visie jonge kind
Bij GOO laten we kinderen tot bloei komen. Dit doen we door het kind in zijn geheel te zien en het eigen ontwikkelingsproces van het kind centraal te stellen. Door samen te spelen en leren in een veilige en rijke speelleeromgeving. Binnen een breed, passend en divers aanbod. In verbinding met de omgeving.

We laten kinderen tot bloei komen
We begeleiden, stimuleren en inspireren kinderen bij het opgroeien. We gaan met ze mee op ontdekkingstocht en we bieden een zorgzame, veilige en avontuurlijke omgeving waarin we samen volop kunnen ontdekken en ontwikkelen. Op deze manier leggen we een essentieel fundament voor alle kinderen en vergroten we hun kansen en geluk in het leven.

We zien het jonge kind
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en echte ontdekkingsreizigers. Ze zijn van binnenuit gedreven om de wereld om hen heen te leren kennen en zichzelf te ontplooien. Dat doen ze door te bewegen en te spelen. Door te ervaren en al hun zintuigen te prikkelen. Op eigen wijze, in een eigen tempo en in interactie met hun omgeving. Het welbevinden en de betrokkenheid staan hierbij centraal. Een kind dat lekker in zijn vel zit en met een hoge betrokkenheid actief is, kan zich optimaal ontwikkelen.

We stellen het eigen ontwikkelproces van het kind centraal
Om kinderen alle kansen te bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen volgen we de ontwikkeling van kinderen en zorgen we er ook voor dat we de individuele ontwikkeling van kinderen kennen en erop vooruitlopen. Dat doen we door het aanbieden van een beredeneerd aanbod waarbij we ieder kind zoveel mogelijk proberen aan te spreken op het ontwikkelingsniveau dat net buiten het bereik ligt van wat het op eigen kracht kan. Zo helpen we ieder kind groeien. Daarbij ligt onze focus op het ontwikkelproces en op de groei van een kind ten opzichte van zichzelf. We gaan uit van de kwaliteiten en het potentieel van kinderen en we bieden ruimte voor het initiatief van de kinderen. Dit doen we vanuit het diepgewortelde vertrouwen dat we kinderen als het ware kunnen volgen in het pad naar ontwikkeling dat zij zelf aanwijzen. Vanuit dit vertrouwen krijgen kinderen bij ons de ruimte en tijd om hun eigen route te bewandelen.We spelen en leren samen in een veilige en rijke speelleeromgeving
De speelleeromgeving voor het jonge kind is optimaal zodat alle kinderen zich er herkennen, veilig voelen en er met hoge betrokkenheid actief zijn. Om dat te realiseren bieden we kinderen een avontuurlijke en betekenisvolle plek waar zij kunnen en mogen ontdekken en experimenteren. Waar ze al hun zintuigen kunnen prikkelen. Een plek die de brede ontwikkeling, de autonomie en zelfredzaamheid van de kinderen stimuleert. Een plek die uitnodigt tot samenspel, maar ook de mogelijkheid biedt aan kinderen om zich terug te trekken en om even alleen te spelen. Een plek waar de ruimte en materialen voortdurend worden afgestemd op onderwerpen die leven voor de kinderen. Een plek waar de echte wereld aan bod komt en waar aandacht is voor culturele diversiteit. Een plek waar kinderen willen zijn.

We bieden een breed, passend en divers aanbod
Wij zien het ontwikkelingsniveau, de ontwikkelingsbehoefte en de talenten van kinderen. Zo begrijpen we wat kinderen nodig hebben en kunnen we een passend aanbod bieden. We differentiŽren in aanbod en vorm. Kinderen leren bij ons individueel, in de kleine groep en de grote groep. Daarnaast biedt de ondersteuningsroute ons houvast als er extra ondersteuning nodig is. Deze geeft aan op welk moment wie, waarvoor verantwoordelijk is en zorgt voor preventief en cyclisch werken.

We leren in contact met de omgeving
Als GOO willen we onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Dat doen we met het rotsvaste geloof dat je nog veel meer kunt bereiken als je het samen doet. Daarom betrekken wij de omgeving bij de opvoeding en ondersteuning van kinderen. In de eerste plaats zijn dat de ouders en verzorgers, onze belangrijkste opvoedpartners, en daarnaast de (externe) professionals, gemeenten, buurtvoorzieningen en andere betrokkenen. Kinderen leren altijd in interactie met hun omgeving. Naast een veilige en rijke speelleeromgeving zijn het de interacties met andere kinderen en volwassenen die kinderen kunnen laten bloeien. We beschikken over een breed scala aan ontwikkelingsgerichte interactievaardigheden die wij inzetten om kinderen tot bloei te laten komen. We zorgen ervoor dat kinderen bijdragen aan het grotere geheel, de groep, en breder nog: aan de samenleving. Dat doen we door aandacht te besteden aan de groepsdynamiek, de socialisatie van kinderen, door de buitenwereld naar binnen te halen en samen met de kinderen op pad te gaan.