Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

GOO vindt dat iedere leerling recht heeft op extra ondersteuning, als dat nodig is. Daarom werken we samen met het Samenwerkingsverband Helmond - Peelland. Een samenwerkingsverband dat bijdraagt aan passend onderwijs voor alle kinderen in onze (deel)gemeenten. De missie? Voor iedere leerling een passend, dicht bij huis, integraal en handelingsgericht aanbod van onderwijsondersteuning en zorg. De extra ondersteuning die GOO biedt, vindt dan ook zoveel mogelijk in onze reguliere kindcentra plaats. Daarnaast biedt het Expertisecentrum van GOO gespecialiseerde opvang, gespecialiseerd onderwijs en gespecialiseerde begeleiding voor kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag.