Expertisecentrum GOO

Expertisecentrum GOO Het Expertisecentrum staat voor gespecialiseerde opvang, gespecialiseerd onderwijs en gespecialiseerde begeleiding. Kindcentrum SBO Petrus Donders valt onder het Expertisecentrum van GOO en biedt gespecialiseerde opvang en gespecialiseerd onderwijs.

Gespecialiseerd onderwijs Kindcentrum SBO Petrus Donders is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Petrus Donders richt zich op kinderen die binnen een speciale setting begeleiding nodig hebben. Als basis wordt er gekeken naar de kansen en mogelijkheden van elk kind en de onderwijsbehoeften die daarbij horen.

Gespecialiseerde opvang Naast onderwijs bieden wij dagopvang met gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen in de leeftijd 1 tot 5 jaar en naschoolse gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar. We willen kinderen versterken in hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen. Kinderen krijgen binnen deze setting de begeleiding die past bij hun ondersteuningsbehoeften.

Gespecialiseerde begeleiding
Vanuit het expertisecentrum Team Begeleiding krijgen alle kindcentra van GOO ondersteuning. De contactpersonen van Team Begeleiding zijn betrokken bij de zorg en ondersteuningsvragen van elk kindcentrum. De experts zijn gericht op een preventieve, ondersteunende en begeleidende functie voor de reguliere kindcentra binnen de stichting. De ondersteuning is gericht op de leerling, de PM'er, de groep, de leerkracht, de intern begeleider, de kindcentrumleider en/of het team van het kindcentrum van GOO.