Aanmeldformulier onderwijs

NB: Dit betreft een VOORaanmelding (dus geen definitieve plaatsing/inschrijving)

GEGEVENS KIND
Gezinssamenstelling, broertjes en/of zusjes:

MEDISCHE INFORMATIE

GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS / VOOGD 1

GEGEVENS OUDERS / VERZORGERS / VOOGD 2

AANVULLENDE GEGEVENS I.V.M. SPECIFIEKE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

NIET INVULLEN BIJ AANMELDING VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS (KC SBO PETRUS DONDERS)

Gegevens vorige basisschool (indien van toepassing)

D.m.v. het ondertekenen van dit formulier geven ouders / verzorgers toestemming voor:
  • Doorspreken van relevante informatie over de te plaatsen kinderen met peuteropvang / kinderdagverblijf / vorige school.
  • Meegeven van de leerlingenlijst met adresgegevens aan alle leerlingen uit de groep.
  • Controleren van leerlingen op luizen. Dat gebeurt een aantal malen per jaar onder schooltijd door een aantal ouders.
  • Maken van (groeps-)foto's of video-opnames voor schoolse doeleinden.
  • Plaatsen van foto's / impressiefilmpjes / video-opnames op de website / YouTube / Facebook / Twitter van de activiteiten die in kindcentrumverband plaats hebben gevonden (invullen uitzonderingsformulier mogelijk bij definitieve aanmelding).
  • Informatieoverdracht aan derden (aan school gerelateerde instanties die nodig zijn voor een goede begeleiding van uw kind).
  • Uitwisseling met relevante onderwijspartners t.b.v. digitale registratie en leermiddelen.
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

Onderstaande NIET invullen (wordt ingevuld na overleg met de school)
DEFINITIEVE AANMELDING
Het is gewenst dat de leerling aanwezig is bij de definitieve aanmelding.

De aanmelding is definitief gemaakt op:

reload
* Verplichte velden