Mutatieformulier buitenschoolse opvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met onderstaand formulier geef je een wijziging door voor de buitenschoolse opvang. De afdeling Kindplanning handelt de wijziging af. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met privacygevoelige informatie.
Een wijziging in de NAW-gegevens geef je door via het wijzigingsformulier NAW-gegevens.
Let op: geef wijzigingen voor onderwijs rechtstreeks door aan het betreffende kindcentrum.

GEGEVENS KIND


WIJZIGEN VAN DAGEN (alleen invullen als dit van toepassing is)

GEWENSTE DAGEN TIJDENS SCHOOLWEKEN

GEWENSTE DAGEN TIJDENS VAKANTIEWEKEN

GEWENSTE VERLENGDE OPVANG**

** Informeer bij de afdeling kindplanning of op de locatie van je voorkeur naar de mogelijkheden bij de verlengde opvang en voorschoolse opvang

WIJZIGING ABONNEMENT (alleen invullen als dit van toepassing is)
* deze wijziging is alleen mogelijk per 1 januari of bij aanvang opvangabonnement


ONDERTEKENING
Stichting GOO hanteert de Algemene Voorwaarden Kinderopvang. Bij verzenden van dit formulier verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

reload
* Verplichte velden