Nieuwe bestuurder GOO samen voor opvang en onderwijs

03 juni 2020

Hierbij willen wij u graag onze nieuwe bestuurder voorstellen:Per 1 juni 2020 is de heer Ab Groen door de Raad van Toezicht benoemd tot bestuurder van GOO samen voor opvang en onderwijs. Interim bestuurder Bert Otten blijft tot 1 juli aan de organisatie verbonden om een goede overdacht te waarborgen. Ab Groen is 57 jaar en woonachtig in 's-Hertogenbosch. Ab Groen is een ervaren bestuurder. Hij heeft in voorgaande functies (o.a. stafdirecteur Wageningen UR en voorzitter van het College van Bestuur van Helicon Opleidingen) een betekenisvolle rol vervuld en de positie van de organisatie versterkt als bruggenbouwer tussen het onderwijs en de omgeving. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat met de benoeming van Ab Groen de juiste persoon gevonden is die de ingezette koers van GOO, samen met de medewerkers, verder kan uitbouwen en vormgeven.