Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Stichting GOO is aangesloten bij Samenwerkingsverband Helmond - Peelland.

SWV Helmond-Peelland PO draagt eraan bij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dit zoveel mogelijk binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school te laten plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de leerlingen.
De missie van SWV Helmond-Peelland PO is dan ook: voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteuning- en zorgaanbod. Meer over onze uitgangspunten en doelstellingen kunt u lezen in het ondersteuningsplan 2014-2018.